Jesteś tutaj

Ciekawostki z rynku kredytów gotówkowych

Nazwa użytkownika

Stronę napędza Drupal
9
sty

Zainteresowanie kredytami gotówkowymi jest coraz większe, nawet wśród przedsiębiorców. Na rynku kredytowym funkcjonuje obecnie wiele ciekawych podmiotów, w tym niezależni pośrednicy kredytowi, czy inwestorzy indywidualni z naprawdę poważnym kapitałem przeznaczonym do elastycznej obsługi umów. W artykule poznasz ciekawostki ze współczesnego rynku kredytowego i pożądane scenariusze ewolucji sektora.

W Polsce w ostatnich latach poprawiła się zdolność kredytowa przeciętnego gospodarstwa domowego. Wystarczy wspomnieć o wdrożeniu programu 500+, czy o obniżeniu poziomu bezrobocia, szczególnie w dużych aglomeracjach. W kraju jest mniej więcej równowaga rynku pracownika, co sprzyja budowaniu pozytywnej zdolności kredytowej, która umożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb, a także potrzeb wyższego rzędu. Niskie stopy procentowe spełniły swoją rolę i aktualnie panuje spore zaufanie do kredytów gotówkowych, drobnych chwilówek, czy kredytów długoterminowych, ale raczej w złotówkach. Kredytobiorcy odchodzą stopniowo od kredytów w walutach obcych ze względu na mocno niepewne umowy. Wiele banków uczestniczy w sporach z dotychczasowymi kredytobiorcami w zakresie mocno niekorzystnego naliczania spreadów. Kredyt w złotówkach to zatem maksymalnie bezpieczna opcja. W teorii zadłużenia poleca się zaciąganie kredytów w walucie generowania bieżących dochodów. Jeżeli zarabiasz w dolarach, wtedy bierzesz kredyt w dolarach. Zmniejsza się stopniowo skala kredytów przeterminowanych. Kredytobiorcy wychodzą z zaległości ze względu na poprawę wskaźników makroekonomicznych, a także większy dostęp do programów socjalnych. Kredytobiorcy doskonale wiedzą, że banki detaliczne, czy firmy pożyczkowe wiedzą praktycznie wszystko o kliencie już po złożeniu wniosku kredytowego. Kredytodawca monitoruje sytuację w bazie Biura Informacji Kredytowej, a także w bazie Biura Informacji Gospodarczej. Przepisy w zakresie naliczania kosztów całkowitych kredytów gotówkowych zmieniły się wyraźnie na korzyść przeciętnego kredytobiorcy. Już nie można stosować dziwnych opłat dodatkowych, chociażby za rozpatrzenie samego wniosku kredytowego. Limit kosztów pozaodsetkowych, a także oprocentowania nominalnego wywołał znacząco większe zainteresowanie, np. pożyczkami internetowymi.

Warto wspomnieć też o Indeksie Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych, który wskazuje wyraźnie na potencjał tzw. przekredytowania. Banki odrzucają z reguły wnioski kredytobiorców zaciągających więcej niż 2 – 3 zobowiązania jednocześnie, chociaż wszystko zależy naturalnie od potencjału zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe przestawiają się na kredyty gotówkowe ze względu na krótki termin obowiązywania umów. Takie kredyty spłaca się zazwyczaj bez większych problemów w stosunku do pożyczek długoterminowych. Na krajowym rynku największymi problemami charakteryzują się właśnie kredyty długoterminowe. To nie powinno dziwić. Im dłuższy termin obowiązywania umowy, tym większe ryzyko, że gospodarstwo domowe napotka na pewne przeszkody. Z tego powodu jest spory nacisk na ubezpieczenie zobowiązania, głównie od utraty bieżącego dochodu. Na rynku kredytowym pojawia się też presja zaciągania kredytów długoterminowych przez klientów indywidualnych, którzy w rzeczywistości prowadzą działalność gospodarczą. To dodatkowe ryzyko dla kredytodawców, jednak trudne do wykrycia i kontrolowania. Inaczej bowiem wygląda podpisanie umowy z typowym właścicielem działalności gospodarczej, a standardowym klientem indywidualnym.

Rynek kredytowy czeka na pewno wiele zmian technologicznych, społecznych, związanych z profilowaniem potrzeb kredytobiorców, także w zależności od płci.

Theme designed by OLEK - copyright © 2022