Jesteś tutaj

Jak dostać kredyt gotówkowy?

Nazwa użytkownika

Stronę napędza Drupal
26
paź

Kredyt gotówkowy to rodzaj kredytu, który można wziąć na dowolny cel, w zależności jaki obecnie mamy potrzeby. Po pozytywnym przejściu procedury kredytowej kredyt jest wypłacany w całości na rachunek kredytobiorcy. Istnieje także możliwość wypłaty gotówki w kasie banku, jeśli klient nie posiada konta ale jest to przypadek dość rzadki. Bank raczej wymaga aby konto zostało założone i unika wypłaty kredytu w gotówce.

Jakie dokumenty?

Aby rozpocząć starania o przyznanie kredytu gotówkowego należy najpierw przejrzeć oferty kilku banków i wybrać tą najkorzystniejszą dla nas. Następnie należy się udać do placówki danego banku aby wypełnić wniosek. Wówczas trzeba przedstawić: dwa dokumenty tożsamości (mogą to być: dowód osobisty, paszport, albo prawo jazdy), aktualne zaświadczenie o osiąganych dochodach (wystawia je pracodawca na wniosek pracownika), a w przypadku emerytury lub renty wymagana jest decyzja o jej przyznaniu i ostatni odcinek emerytury bądź renty. Nieco inne procedury przechodzą osoby prowadzące działalność gospodarczą. W ich przypadku bank poprosi o okazanie: dokumentów rejestrowych firmy (nip, regon, wpis do ewidencji gospodarczej), nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na koniec dokumenty które potwierdzą otrzymywane przychody np. rozliczenie roczne PIT, książkę przychodów i rozchodów, bilans roczny itp.

Co sprawdza bank?

Na podstawie danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej bank sprawdza historię kredytową kredytobiorcy. Jeśli wcześniej posiadane zobowiązania były spłacane w terminie a posiadane dochody są wystarczające to decyzja kredytowa powinna być pozytywna. Kredyty gotówkowe z reguły udzielane są na okres o 6 do 8 lat w przypadku gdy kredytobiorca posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku gdy umowa jest na czas określony to wówczas okres kredytowania będzie krótszy o dwa miesiące niż umowa o pracę.

Jakie koszty?

Kredyt gotówkowy to najdroższy rodzaj kredytu udzielanego przez bank. Każdy bank ma własną tabelę opłat i prowizji i zgodnie z nią obliczane są dodatkowe koszty kredytu. Oprocentowanie zazwyczaj jest dość wysokie, dlatego koniecznie trzeba porównać ofertę kilku banków aby wybrać tą najkorzystniejszą. Poza oprocentowaniem kredytu banki pobierają prowizje. Może ona być na wstępie zapłacona gotówką, lub też bank pobierze ją z kwoty kredytu. Kredyt może być spłacany w ratach równych przez cały okres kredytowania lub też w ratach malejących, które maleją z każdym miesiącem. Również oprocentowanie może być naliczane na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że stała stopa oprocentowania jest taka sama przez cały okres kredytowania. Takie kredyty zazwyczaj udzielane są na rok. Natomiast zmienna stopa oprocentowania powoduje, że raty zmieniają się podczas całego okresu kredytowania. Takie kredyty przyznawane są na okres dłuższy niż rok.

Theme designed by OLEK - copyright © 2022